Elif Özen

1987, İzmir doğumlu.
İzmir’de yaşamakta ve çalışmakta.

Eğitim

2015 - Dokuz Eylül Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Resim Bölümü, Lisans

 

İletişimsizlik odağı haline gelerek dışarıdan iyice kopan iç-mekan olgusu, yalın bir gerçeklik sahnesi olarak karşımızdadır. Deyim yerindeyse, inkar mekanizmalarının ördüğü duvarlar, özel mekanlar için korku ve kaygıyla kurulmuş kırılgan bir dekor gibidir. Duvarlarla sınırlanan içerisi, izleyeni psişik körlüğe itecek derecede bir mahremiyet alanına götürür. Dahası dış dünyanın gerçekliği, iç-mekanda bütünleşerek travmatik boyutu daha da derinleştirmiştir. Büyük ölçüde kendini geride bırakan bu travmatik söylem, genelleşerek ortak bir hikayenin bugüne uyarlanan duygusal sahnelerini yeniden sunmaktadır.