Sibel Kocakaya

sibel kocakaya

İstanbul doğumlu.
Bern ve Paris’te yaşamakta.

Eğitim

2018 Hochschule der Kunste Bern HKB Bern, Switzerland (Haute école des arts de Berne)Contemporary Arts Practice

2015, Marmara University, Faculty of Fine Arts, Painting, MA
2014, Ecole Nationale Superieure des Beaux-Arts University, Art on Opinion, MA
2009, Marmara Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Fotoğraf Bölümü, Lisans

 

Sanatçı çalışmalarında mekan ve beden - mekan ilişkilerini yeniden tanımlamayı merkeze alır. Başlangıç noktası mekan çevresinde gelişen günlük yaşantı ile kamusal ve özel mekanlarda zamanla gerçekleşen eylemlerdir. Kendisini farklı mekanlar ve değişen durumlar içerisinde model olarak kullanan sanatçı, kişisel deneyimleri üzerinden mekan kavramını ele alır. Alanı, kendisiyle birlikte ifade eder. Alanı algılama meselesinde, sıklıkla etrafında olan ve karşılaştığı objelerle ideolojik ilişki kurar. Projeleri, nerede olduğu ve orayla nasıl etkileşime girdiğine göre şekillenir. Gündelik hayatındaki olaylar, gördüğü, okudukları ve hissettikleri yaratma sürecinde önemli bir rol oynar. Sanatçı, her yeni bulunduğu yerde örneğn ziyaret ettiği bir ülkede, yeni sanatsal ifade biçimleri keşfeder. "Mekansal ilişki bağlamında Ruhsal durumlar ve Sanattaki etkileşimi"  başlıklı yüksek lisans tezinde mekan ve beden ilişkilerini sosyolojik, ideolojik ve psikolojik bağlamda ele almıştır. Nesne ve mekan, mekan ve beden ilişkilerini göstermek için sinematografik bir tarz kullanır, bazen de zaman kavramının altına çizmek adına hareketli görüntüler ekler. Bu konuda sanatçı ayrıca performanslar gerçekleştirir.