Zamanlama Meselesi

28.03.2014 - 04.05.2014

Mixer, 28 Mart - 4 Mayıs tarihleri arasında Meltem Sırtıkara’nın Zamanlama Meselesi adlı sergisine ev sahipliği yapıyor.

Meltem’in çalışması kitle iletişim araçlarının insan yaşamındaki kaçınılmaz etkisini, zaman-uzay ve bağlılık-ilgisizlik gibi mevcut veya karşı pozisyonlu kavramları ele alarak iletişim, ilişkiler ve tarafsızlık kavramlarının merkezinde gözler önüne seriyor.