Ahmet Sarı

14907595_10154219025918003_1279811804294434003_n.jpg

1980, Hatay doğumlu.
İstanbul’da yaşayıp çalışmaktadır.

 

Eğitim

2005, Anadolu Üniversitesi, Güzel Santalar Fakültesi, Baskı Sanatları

 

Ahmet Sarı çalışmalarında, antropolojinin kitlelerin algısını ve yaşam evrelerini anlamak adına incelediği, sistematik bir tanımlamaya yardımcı olan buluntu nesneleri ele alır. Sanatçı, batının tarih boyunca ve günümüzde sürekli hareket halinde olan nesneleri, kendi amacına göre modelleyerek toplumların demografik yapısını tahrip etmiş olmasını eleştirir. Sanatçıya göre şarkiyatçılık ve siyasal gerçekliklerin belirsizliğini koruması da bunun bir sonucudur.

Ahmet Sarı 2003’ten beri Akbank Sanat Baskı Atölyesi direktörlüğünü yapmaktadır.