Sanatçı Konuşmaları: Teşbihte Hata Olmaz

Tarih: 24 Mart 2018

Sergi sanatçılarının katılımıyla gerçekleşecek konuşmada görsel sanatlarda metin kullanımının anlatıma kattığı şiirsellik gücü, metnin nesne ile bağlantı kurup anlatımı desteklemesi, imgeye yeni anlamlar kazandırması, belge niteliği taşıması, ironi ve benzetmede görselliğin yerini metinsel ifadeye bırakması üzerine tartışılacak.