Borders and Boundaries

19.06.2015 - 15.07.2015

Mixer, 19 Haziran – 15 Temmuz tarihleri arasında The Berlin-İstanbul Quarter* sanatçı platformunun ‘’Borders and Boundaries’’ adlı karma sergisine ev sahipliği yapıyor. Sergi fotoğraf, desen, resim, video yerleştirme gibi birçok farklı disiplinden işleri bir araya getiriyor.

İnşa edilmiş alanların egemen birer güç olarak birey üzerinde baskı kurması, bireyin kendini özgür bir biçimde tanımlamasına engel olur. Fiziksel ve politik bariyerler dilden fiziksel ve sosyal alanlardaki yaşam biçimlerine kadar insan hayatının her alanında belirleyici bir rol üstlenir. “Borders and Boundaries” sergisinin kavramsal çerçevesi bireyin kimliğini tanımlarken karşılaştığı bu politik, yapısal ve sosyal engeller etrafında şekilleniyor.

Border anda Boundarias sergisiyle bir araya gelen yedi sanatçıdan biri olan Aylin Yavuz’un desenleri Michel Foucault’nun ‘ütopik beden’ kavramından yola çıkarak, çizgiyi çizilmiş bir sınır olarak algılıyor. Enrico Bertelli ise seçmiş olduğu yüzeylerin kimliğini bant ve boyayla belirgin hale getirerek oluşturduğu resimleriyle sınırların ötesini düşündütemeyi amaçlıyor. Mary Moon’un resimleri ise Türkiye ve Ermenistan coğrafyalarının yakınlığının ortaya çıkardığı ortak mimari dili betimlerken, yerel ve uluslararası siyasetin bu birlikteliği nasıl sekteye uğrattığına dair bir izlenim oluşturuyor.

Borders and Boundaries sergisi 19 Haziran – 15 Temmuz 2015 tarihleri arasında Pazartesi hariç her gün Mixer’de görülebilir.

* The Berlin-İstanbul Quarter 2014 yılında Berlin’de kurulmuş olan, farklı ülkelerde ve sanat mekanlarında sanatçılarla işbirliği yaparak projeler oluşturan sanal bir sanat alanıdır.

SanatçılarAylin YavuzGeorge DemirEnrico BertelliArda YorgancılarMary MoonCandaş Şişman, and Viktoria Ikonen