Chaoskampf

07.11.2014 - 14.11.2014

Berkay Buğdanoğlu’nun  kişisel sergisi  “Chaoskampf” 7 Kasım-14 Aralık 2014 tarihleri arasında Mixer’de!

Uygarlığın varoluş mücadelesi, birçok kültür ve gelenekte, hem doğa güçlerine hem de insanoğlunun karanlık tarafına karşı ebedi bir savaş olarak tasvir edilir. Bu ebedi savaştaki kahraman motifleri, dönem ve kültür çerçevesinde şekillenip, insanoğlunun evrensel kaygı ve gayelerini taşıyan formlarda karşımıza çıkar. “Chaoskampf” kavramı, dini ve mitolojik metinler içerisinde, bu kahramanların sürekli mücadele ettiği ve mevcut sistemin yapısını bozan bir ‘kaos canavarı’na göndermeler yapar. Düzeni bozan bu geleneksel figür, genellikle bir yılan veya bir ejderha olarak görselleştirilir.

Buğdanoğlu’nun son dönem çalışmaları, kaos ve karşısında duranlar üzerine eğilen resimsel bir kurgu etrafında şekilleniyor. Yeni bakış açıları ve tekniklerle kurgulanan bu eserler, sanatçının deneysel arayışlarını görünür kılıyor. Resimlerindeki farklı tonların iç içe geçmesiyle, yüzey üzerinde kaos ile düzenin çarpıştığını görmemiz mümkünken, desen ve baskı çalışmalarında ise bu kavgaya dair figüratif izlenimler yer alıyor.

Berkay Buğdanoğlu, sanat eğitimini Maryland Institute College of Art'ta David Jacobs ve C.V. Starr bursları ile tamamladı. 2007-2011 yılları arasında A.B.D. ve Doğu Avrupa’yı serbest olarak animasyon ve illüstrasyon yaparak dolaştı. “01; Ante Bellum” adlı ilk kişisel sergisini Mayıs 2012'de Mim Art & Antiques'de açtı. İkinci kişisel sergisi “Grigori”yi 2013 yılında Mixer’de açan sanatçı, 2014 yılında ise C.A.M Galeri’de Murat Durusoy’la birlikte  “MHIE” adlı projeyi gerçekleştirdi.