Eğitim: Sanat Tarihinde Kadın

EN

Sanat tarihinde kadın

21 - 28 Mart 2019

klmk.jpg

Mixer’de eğitim programları, sanat eserlerinde sıklıkla kullanılan kadın figürünün ele alındığı “Sanat Tarihinde Kadın” isimli eğitim ile devam ediyor. İki haftalık seminerde, Yrd. Doç. Dr. Osman Erden ile Floransa Rönesansı'ndan Botticelli kadınları ince uzun resmederken Kuzey Baroku'ndan Rubens’ın farklı yaklaşımının nedenleri keşfedilecektir. 19.yüzyılın sanatçısı Ingres Büyük Odalık resminde neden deformasyona gitmiştir? Oryantalist ressamların kadına bakışı nasıldır? Klimt, Modigliani, Matisse, Picasso kadını nasıl yorumlamıştır?

Seminerin ilk bölümünde sanat tarihinde erkek sanatçıların kadına nasıl yaklaştıklarına değinilecektir. 1970'li yıllarla birlikte feminist sanat tarihçilerinin sanat tarihini nasıl farklı bir şekilde yorumladıkları, feminist sanatçıların çağdaş sanatta ortaya koyduğu işler, Türkiye'de kadın sanatçıların durumu ise seminerin ikinci bölümünü oluşturacaktır.

Kayıt için formu doldurabilirsiniz:

21,28 Mart 2019, Perşembe ( iki hafta boyunca)

Eğitim saatleri :11:00 - 13:00

Kontenjan: 30

Ücret: 250 TL Öğrenci ve Grup:5 kişi ve üstü: 200 TL

Eğitim dili: Türkçe


Sorularınız için: info@mixerarts.com
Yer: Mixer, Mumhane Cad. No: 46-50, Karaköy / İstanbul
Telefon: (0212)243 54 43