Erör

09.05.2014 - 15.06.2014

Mixer, Cins’in dış mekanlara yaptığı son dönem grafiti çalışmalarının devamı niteliğindeki ilk kişisel sergisi Erör’ü sunmaktan mutluluk duyuyor. Kelimenin kendisinin resmin öznesi olarak konumlandırılmasıyla yazarın, sanatçının ve izleyicinin birbirine karıştığı alaycı bir dilde üretilmiş "küfret", "süzül", "malazlar" gibi çalışmaların üzerine inşa edilen sergide, sanatçı et ve kemik çağrışımlı organik formları bulunmuş nesnelere uyguluyor. Mixer’in dış mekan duvarında Cins’in sergi kapsamında gerçekleştireceği grafiti iç mekana sızarken desen, kolaj ve resim çalışmalarıyla bir bütün halinde sunuluyor.

Cins’in eserleri gündelik yaşamında rastladığı nesnelerin ve olayların sanatçının bilinçdışıyla buluşmasıyla adeta görsel bir günlük haline geliyor. Bu buluşmadan doğan “erör”ler aynı zamanda Cins’in üretiminin iki kanadı, gündelik hayat ve ironiyi birleştirerek bir yandan serbest çağrışımla “terör”ü hatırlatırken, diğer yandan kara mizahi bir anlayışla “hata”nın sertliğini yumuşatıyor. Pastel tonlar aslen ürkütücü olan öğeleri bağlamından kopararak izleyiciyi farklı okumalara davet ediyor.

Cins, daha çok grafiksel bir dil üzerine temellendirdiği çalışmalarında şehir duvarları da dahil olmak üzere birçok farklı mecra ve teknik kullanıyor. Kimi zaman bir bütün oluşturan, kimi zamansa tekil olarak konumlanan “organik” formlar sanatçının üretim sürecinde evrimleşmeye devam ediyor. Yer yer soyut ve gerçeküstü hikayeler kuran Cins’in çalışmaları, izleyiciye temkinli bir yakınlıkta durarak bizleri sanatın gündelik hayat sınırları içindeki varoluşunu düşünmeye çağırıyor.