Grigori

29.03.2013 - 28.04.2013

Berkay Buğdanoğlu’nun İstanbul’daki ikinci kişisel sergisi “Grigori” Mixer’de.

Buğdanoğlu’nun son dönem çalışmalarını içeren sergi, lüks tasarım markalarının demode olmuş ve bu nedenle çürümeye bırakılmış tabelaları üzerine kurguladığı, yıkım estetiğini görselleştirdiği bir yapı üzerine kurgular.

Pasifleştirilen toplumlarda zamanla bireyler hareketsiz homojen yapılara dönüşmektedir. Küçük reaksiyonlar ile de olsa bu edilgen yapı değiştirilmeye çalışılsa da kemikleşmiş bu yapı yüzünden hareket etmek zorlaşmaktadır. Bu yapılanmalar içerisinde oluşan bozulmalar ve çözümlemelerin sonucunda varoluşsal olarak birey, içinde yaşadığı topluma dair aidiyet duygusunu yitirir.

Buğdanoğlu’nun çalışmalarında mekanın belirsizliği ekseninde değişkenlik gösteren kimlik kendi varoluş yolunu arayan konumda olarak görselleştirilmiştir. Berkay Buğdanoğlu’nun resim çalışmalarından oluşan kişisel sergisi lüks tüketimin bireyin bedensel ve ruhsal eylemlerinde ortaya çıkardığı zıtlıklar üzerine odaklanmıştır. Sanatçı, çalışmalarında hazır halde bulduğu ya da aldığı metal tabakaların yüzeyine çalışmalarını yapmaktadır. Çalışmalar eskimiş metal tabakalara tarihsel bir kimlik kazandırdığı gibi kompozisyonlara da yeni bir benlik katmıştır.

Berkay Buğdanoğlu, sanat eğitimini Maryland Institute College of Art'ta David Jacobs ve C.V. Starr bursları ile tamamladı.  2007 - 2011 yılları arasında ABD ve Doğu Avrupayı serbest olarak animasyon ve illüstrasyon yaparak dolaştı. İlk kişisel sergisini "01; Ante Bellum"  Mayıs 2012' Mim Art & Antiques'de açtı.

Berkay Buğdanoğlu’nun Mixer’de  29 Mart – 28 Nisan 2013  tarihleri  arasında devam edecek olan “Grigori” adlı sergisi Pazartesi hariç her gün 11.00 - 19.00 saatleri arasında görülebilir