Nazli Erdemirel

N.E-Portre.jpg

1982, Van doğumlu.
İstanbul’da yaşayıp çalışmaktadır.

 

Eğitim

2009 - 2013 - Dokuz Eylül Üniversitedi, Güzel Sanatlar Fakültesi - Fotoğraf Bölümü, Lisans

 

Bir varolma biçimi olan kaygıyı algı ve bilinç yoluyla izleyen sanatçı, kendi varoluşsal kaygılarının aktarımını aynalar aracılığı ile yansıtıyor. Doğumdan itibaren dışa atılmayla başlayan ölümün kaçınılmazlığı, yalnızlık, yalıtılmışlık, kişisel bağlar ve anlam sorunsalı gibi konular, sanatçının öz portresinde bütünleşiyor. Bu bütünleşme kaygının nedensiz ve nesnesizliğine bağlı olarak korkuların bir yansımasını tanımlıyor. Erdemirel’e göre kaygı, günümüz toplumuyla aynı anda nefes alan bir kavram. Bu yüzden söz konusu son çalışmasında sanatçı, ‘kaygı’ halinin kendisindeki yansımasını izleyiciye sunarken, kendine ait kaygı gerçekliğini de ortaya koyuyor.