Teşbihte Hata Olmaz

02.03.2018 - 14.04.2018

Teşbih, iletişimin en eski ve yaygın ironi yapma araçlarından biridir. Kimi zaman söz sanatını oluştururken, kimi zaman iğneleme ve yerme için gündelik dile yeni olanaklar kazandırır. “Teşbihte hata olmaz” deyişi, bu günlük kullanımıyla konuşma bağlamını korunaklı bir alana alır. Türk Dil Kurumu’nun "yeri geldiği zaman çirkin, kaba bir benzetme ile anlatıma daha etkili bir hava verilmesi saygısızca bir davranış değildir, kimse bundan alınmamalıdır" ifadesiyle açıkladığı bu deyiş aslında teşbihin sınırlarına dair soru işaretleri uyandırır. Sözle yapılan ironi bu anlamda dilde kıvraklığı gerektiren hassas bir alandır.

“Teşbihte Hata Olmaz” sergisi ise yazıya geçirilmiş sözün görsellikle birleştiği noktalarda teşbihin kazandığı yeni anlamlara bakmayı hedefliyor. Sanatçının görsel çalışmasını yazı ile pekiştirdiği imge zenginliklerini araştırıyor. Serginin doğası, ifade etmek istediğini dolaylı yollardan aktarmayı seçen sanatçının teşbihte hata yapma payını saklı tutuyor. Yazı ve renk, malzeme, ışık arasındaki paslaşmanın ön planda olduğu çalışmalar, ironiye kazandırılabilecek yeni açılımların izini sürüyor.

Sergide yer alan sanatçılar; Emirhan Akın, Pemra Aksoy, Ruben Aubrecht, Bengisu Bayrak, Merve Dündar, Işıl Eğrikavuk, Leyla Emadi, Hallederiz İnş., Seçil Kınay, Komet, Alican Leblebici, Furkan Öztekin, Berkay Tuncay, Yeşim Us, Denise Winter, Deniz Yılmaz.

“Teşbihte Hata Olmaz”, 2 Mart - 14 Nisan 2018 tarihleri arasında Mixer’de ziyaret edilebilir.

Fotoğraf: Nazlı Erdemirel