The Built Environment - Lower East Side in Istanbul

19.09.2014 - 02.11.2014

Mixer yeni sezonda işleri İstanbul’da daha önce gösterilmemiş olan dokuz uluslararası sanatçıyı bir araya getiren The Built Environment, Lower East Side İstanbul’da projesini sunmaktan mutluluk duyuyor. Fotoğraf, resim, kolaj, baskı, heykel ve video gibi tekniklerle işlerini üreten bu sanatçıların bazıları, İstanbul’un sosyal ve kentsel özelliklerine göndermeler yapan mekana özgü işler ortaya koyuyor. Mixer’in Tophane’deki galeri mekanında, 19 Eylül – 02 Kasım tarihleri arasında izleyiciyle buluşacak olan The Built Environment, Lower East Side İstanbul’da inşa edilmiş alanları kentsel topografya bakımından ele alarak, çevremizin düzen ve yapısının hayatlarımızda nasıl bir kaybolmuşluk, yüzleşme, ve hatta aksiyeteye yol açabildiğini irdeliyor.

The Built Environment, Lower East Side İstanbul’da günlük yaşamlarımızın ve sanatçıların üretimlerinin etrafımızı saran çevre ve bu çevreyi yönlendiren bilgi sistemleri, yapılar ve çevresel kontrol tarafından ne şekilde sınırlandırıldığını inceliyor. Sergiye katılan sanatçılar, günümüz çevresinin mimari biçim ve sanatsal obje düşünceleriyle nasıl kesiştiğini ve bu kesişim noktalarının sosyal manipülasyon, organizasyon ve bilginin yayılmasına ilişkin sistemlerle olan ilişkisini sorguluyor. Sanatçılar zaman zaman kaideleri bozmayı başararak etrafımızda olan biteni gözler önüne seriyor. Hem sakini oldukları hem de çalıştıkları New York Manhattan’daki Lower East Side (LES) bölgesini ufuk açıcı projeleri için bir platform olarak kullanan bu sanatçılar ve The Built Environment, Lower East Side İstanbul’da Projesi LES’i mesken edinmiş yaratıcı oluşumların yaklaşım ve enerjisini İstanbul Tophane’ye taşıyor.

Sergiye katılacak sanatçılardan, işleri The Metropolitan Museum of Art ve Whitney Museum of American Art’ın koleksiyonunda yer alan Erica Baum fotoğrafı dil ile sanat arasında antropolojik bir ifade yöntemi olarak kullanırken, Frieze New York 2012’ye katılan Josh Tonsfeldt mekana özgü işlerini buluntu nesnelerle oluşturuyor. 2014’teki LISTE (Basel) fuarında kişisel bir sunum gerçekleştiren ve Simone Subal Gallery’nin temsil ettiği Frank Heath, posta sistemi ve gazete dağıtımı gibi toplum hayatını düzenleyen sistemleri sanatının temel parçası haline getirirken, aynı galeriyle çalışan ve 2013 yazında Frieze dergisinde işleriyle yer alan Anna K.E. bu sergiye ve Mixer’in galeri alanına göre yeniden yorumlanmış bir iş ile izleyicinin karşısına çıkıyor. Sanatçılar arasında, çağdaş sanatın duygular ve estetik olgusuyla olan ilişkisini incelediği işlerinden biri Whitney Museum of American Art’ta sergilenen Robin Cameron ile kullandığı tekniklerle medya ve kültür arasında vuku bulan tekrarcılığın sayıca üstünlüğünü irdeleyen Joshua Abelow da bulunuyor.

Sosyal ve kültürel farklılıklarına rağmen Lower East Side ve Tophane’nin ortak noktası, süregelen bir değişim ve sosyal hareketliliğin merkezi olmaları. Mixer’in kariyerinin başındaki sanatçıları desteklemek ve bulunduğu çevrede uluslararası bağlar yaratmak misyonlarına paralel olarak, proje kapsamında atölye, işbirliği, panel ve sohbetlerin bulunduğu birçok paralel etkinlik düzenleniyor.

16 Eylül haftasında, Josh Tonsfeldt Mixer’in ArtLab programının konuğu oluyor. Sergide mekana özgü işleri yer alan Josh Tonsfeldt, etrafımızı saran “built environment”ın kullanım sonrası kalıntılar olarak insan hayatına tekrar hediye ettiği buluntularla oluşturduğu işlerini ortaya koyarken yaşadığı süreci ve sanat pratiğini izleyiciye açıyor. 20 Eylül’de ise sergi sanatçılarından Anna K.E., Carol Szymanski, Josh Tonsfeldt ve Robin Cameron’un katılacağı, New York’ta sanatçı olarak var olmak hakkında, izleyiciye açık bir tartışma düzenleniyor. 24 Eylül’deki küratörlü sergi turunda Kathleen Madden, sergide yer alan işleri serginin konsepti bağlamında derinlemesine incelerken izleyiciler sergi hakkındaki sorularını kendisine yöneltebilecek. 26 Eylül’de, New York’taki Buro Koray Duman’ın kurucusu mimar Koray Duman, küratör Kathleen Madden’le sanat dünyasında sıradışı mekanlar yaratmak ve inşa etmek, ve bu tür mekanların sanat ortamlarını ve sanatçı aktivitelerini ne şekilde etkilediği üzerine bir konuşma gerçekleştirecek.

Ekim ayında da devam edecek olan paralel etkinliklerle, Mixer’in The Built Environment, Lower East Side İstanbul’da projesi, aralarında Katie Holten ve Prem Krishnamurty gibi isimlerin de konuşmacı olarak yer alacağı, kesişen ve birbiriyle etkileşen kültürlerdeki dönüşümün zenginleştirdiği fikir ve temsillere ev sahipliği yaparken, sanatçılar için deneyimlerini birbirleriyle, sanatseverlerle ve Mixer’in bulunduğu mahalle sakinleriyle de paylaşabilecekleri bir ortam oluşturuyor.

The Built Environment, Lower East Side İstanbul’da analitik bir incelemeden çok, özgürlüğün hayati açılarını ifade eden sanatçıların enerjisini ortaya koyan bir kesit. Hem Tophane’yi hem New York Lower East Side’ı dönüştüren güncel kültürel tartışmalara ışık tutan, bu iki çok kültürlü bölgenin arasındaki diyaloğu canlandıran bir bağ. Bu iki bölgenin sakinleri ve sahip oldukları “built environment”lar arasında gidip gelmeyi mümkün kılan hem yerel hem uluslararası bir proje.

Projenin küratörlüğünü, kendisi de New York’ta yaşayan ve Sotheby’s Institute of Art ile Columbia University Barnard College’da eğitim veren ve Performa 13’ün 2015’te yayınlanacak olan kitabının editörlüğünü yapan sanat tarihçi, yazar ve küratör Kathleen Madden üstleniyor.