KÜMED Sanat Eğitimleri

KÜMED Ortaklığında Sanat Eğitimleri Programı

Tarih: 20 Mart 2018 Salı - 21 Nisan 2018 Cumartesi

Yer: KoçPera / Mixer

MIXER ve KÜMED (Koç Üniversitesi Mezunlar Derneği) Ortaklığında Sanat Eğitimleri programı Osman Erden, Marcus Graf ve Ebru Yetişkin eğitmenliğinde katılımcıları çağdaş sanat üzerine bir araya getiriyor.

 

7 Mart Çarşamba / Osman Erden / KoçPera / 19:00-21:00

 

1950'lerden 80'lere: Çağdaş Sanat Bize Ne Anlatıyor?

 

1950’li yılların sonlarına doğru modern sanatın yenilikçi özelliğini kaybetmeye başladığı görülür. İlk önce İngiltere daha sonra ABD’de ortaya çıkan, Andy Warhol’un sürüklediği Pop Art akımı ile sanat tarihinde artık başka bir dönem söz konusudur. Çağdaş sanat alanı, 1960’lı yıllar ile birlikte gerek ifade biçimlerindeki farklılıklarla gerek içerik olarak çeşitlenmeye başlar. Yoko Ono’nun, Carolee Schneemann’ın performansları, Almanya’da geçmişe karşı beyaz bir sayfa açan ZERO’nun ortaya çıkması, ABD’de sanatçıların bir araya gelip Sanat Emekçileri Koalisyonu’nu kurarak kurumsal eleştiriyi çağdaş sanata sokmaları ve teknolojinin sanatın temel malzemelerinden biri olmasının ilk örnekleri karşımıza çıkar. 1970’li yıllarda ise kavramsal sanatın, vücut sanatının, yeryüzü sanatının örnekleri görülmeye başlanacaktır. 1970’li yıllar aynı zamanda feminizmin çağdaş sanata doğrudan yansıdığı yıllardır. Bu seminerde çağdaş sanatın 1950’lerden 1980’lere nasıl bir çizgi izlediğine değinilecektir.

 

14 Mart Çarşamba / Osman Erden / KoçPera / 19:00-21:00

 

1980'lerden Günümüze: Çağdaş Sanat Bize Ne Anlatıyor?

 

1980’li yıllar İngiltere’de Thatcher’ın, ABD’de Reagan’ın iktidarda olduğu, ekonomide serbestlik kültürel alanda ise muhafazakarlığın moda olduğu bir dönemdir. Bu durum çağdaş sanatta da karşılığını bulmuştur. Sanat siyasi muhalefet için güçlü bir alandır. Eşcinsellik, AIDS, tüketim kültürüne karşı duruş bu dönemin en belirgin konularındandır. Sanatçıların bir araya gelerek ACT UP! gibi inisiyatiflerle örgütlenip siyasi mücadele içine girmesi bu dönemin önemli olaylarından biridir. Robert Mapplethorpe’un fotoğrafları, Keith Haring’in grafitileri, bir eylem grubu olarak Guerrilla Girls’in ortaya çıkışı bu döneme rastlar. 1990’lı yıllar ile birlikte Félix González- Torres’in ilişkisel estetik kavramı çerçevesinde değerlendirilebilecek olan sanatı, İngiltere’de Charles Saatchi’nin kurduğu, sansasyon peşinde koşan Genç İngiliz Sanatçılar grubu, kitsch estetiğinin peşinde koşan Jeff Koons ön plana çıkarlar. Aynı dönem küreselleşmenin gemi azıya almasıyla birlikte moda olan bienaller dönemidir. Bu seminerde Türkiye’den de örnekler verilerek, 1980’lerden günümüze çağdaş sanatın nasıl bir çizgi izlediğine değinilecektir.

 

20 Mart Salı

 

Sanatçılarla Sergi Turu: 18:00-19:00

 

Marcus Graf ile Türkiye’de Çağdaş Sanat: 19:00-21:00

 

Prof. Dr. Marcus Graf’ın vereceği “Türkiye’de Çağdaş Sanat” başlıklı eğitimin öncesinde Mixer’deki güncel sergiler sanatçılar eşliğinde gezilecek. Ardından gerçekleşecek eğitimde ise modern ve çağdaş sanat arasındaki benzerlikler ve farklılıklar tartışılacak, Türkiye’de güncel sanat ortamının önemli kurumları ve önde gelen figürlerine değinilecektir.

 

28 Mart Çarşamba / Ebru Yetişkin / KoçPera / 19:00-21:00

 

Unutulmayanlar: Türkiye’de Medya Sanatları

Günümüz bilgisayar ve medya teknolojileri kullanılarak üretilen yeni medya sanatını ele alacak bu oturumda medya teorisyeni ve küratör Doç. Dr. Ebru Yetişkin, günümüz sanatının bilim, politika, felsefe ve teknoloji ile iç içe geçen yönleri hakkında seminer verecek. “Unutulmayanlar: Türkiye’de Medya Sanatları” başlığı altında Türkiye’de üretim yapan medya sanatçılarının çalışmaları keşfedilecek.

 

21 Nisan Cumartesi  / 13:00 – 17:00

Sergi Turları Eşliğinde Hazine Avı

 Mixer tarafından oluşturulan ve yürütülecek olan “Hazine Avı” etkinliğinde katılımcılar aynı binada ve yakın lokasyonda yer alan beş galeriyi ziyaret ederek sergileri dinleyecek ve gruplar halinde sanat eserlerini takip ederek keyifli bir hazine avı oyunu oynacaklar. Bu kapsamda gezilecek galeriler Mixer, artSümer, Galeri Nev, Pi Artworks ve Sanatorium. 

Etkinlik katılımcılarına, aynı gün içinde kullanılmak üzere Naif Karaköy’den %10 indirim sağlanacaktır. 

KÜMED Ortaklığında Sanat Eğitimleri Programı

Date: March 20, 2018 Tuesday - April 21, 2018 Saturday

Location: KoçPera / Mixer

This seminars will be held in Turkish.