Eğitim: Çağdaş Sanat Teorileri ve Pratikleri

Sanatın toplum için önemine inanan ve ulaşılabilir sanat kültürünü benimseyen Mixer, Marcus Graf ile eğitim programlarına Mart ve Nisan aylarında devam ediyor.

Küratör, eğitmen ve yazar Prof. Dr. Marcus Graf’ın vereceği “Çağdaş Sanat Teorileri ve Pratikleri” başlıklı eğitim, günümüz sanatında farklı formel, estetik ve kavramsal yaklaşımları ele alır. Küreselleşen dünyada, hızla değişen toplumsal sistemleri yansıtan, inceleyen ve eleştiren çağdaş sanatçıların, görsel bombardımanlarına karşı alternatif sanatsal stratejileri katılımcılarla tartışılır.