Yüksel Dal

Yüksel Dal Profil Foto.jpeg

1992, Denizli doğumlu.

İstanbul’da yaşayıp çalışmaktadır.

Eğitim

2015, Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi, Resim, BA

devam ediyor, Marmara üniversitesi Güzel Sanatlar Ensitütüsü, Resim, MA

Dal’ın çalışmaları; insan doğa ilişkisi (yerküre, uzay-zaman, sınırlar-yürüyüş) rastlantı-düzen, fantastik dünya, bilinç ve gelişim üzerinden yeni dünya tahayyülleri, varlık hiçlik gibi kavramlara odaklan­maktadır. Çalışmalarının sergilendiği yerler arasında O’Art Sanat Yarışması, İstanbul Rotary Sanat Yarışması, Genç Etkinlik 7, Cumhuriyet Müzesi, Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Ser­gi Salonu; Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Koridor sergileri bulunmaktadır.