Kendine Yakın

06.02.2015 - 15.03.2015

Son zamanlarda adını sıklıkla duyduğumuz birçok genç sanatçıyı sanat dünyasına kazandırmış olan Mixer, Şubat ayında Gülşah Bayraktar’ın küçük tahta yüzeyler üzerine işlediği minyatür dünyaları ve hikayeleri konuk ediyor.

İçinde bulunduğumuz fotoğraflar o anlara dair mutlu izler taşısın isteriz. Dönüp bir daha baktığımızda fotoğrafın bizde yarattığı algıyı anılarımızla birleştirir ve öyle hatırlarız. Bu mutlu anlarımızda yalnız değilizdir; bir şeyle veya biriyle fotoğraf çekilmeye ihtiyaç duyarız. Neden birine veya o şeye –bu basit bir nesne olabileceği gibi bir anıt veya organik bir yapı da olabilir– ihtiyaç duyuyoruz peki? Kimliğimizin inşasına katkıda bulunduğu için mi, mizacımızı görsel olarak netleştirdiği için mi, yoksa tüm bunlarla birlikte aynı zamanda duygumuza ortaklık ettiği için mi?

Gülşah Bayraktar’ın son dönem resim çalışmalarını içeren ‘kendine yakın’ sergisi, izleyiciyi bireyin kimlik inşasına dair bir bellek okumasına davet ediyor. Bayraktar, rastlantı eseri bulduğu fotoğraflardan referanslarla oluşturduğu kurguları kendine özgü üslubuyla, minyatür dünyalar yaratarak görselleştiriyor. Küçük mdf yüzeyler üzerine titizlikle işlediği işler, sergilendikleri mekanla orantısal bir tezat yaratarak, mekanın farklı bir şekilde deneyimlenmesine de olanak tanıyor.

Sanatçı hakkında:

1979 doğumlu Gülşah Bayraktar, 2001 yılında İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü’nde lisans eğitimini tamamladı. 2005 yılında Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü Resim Bölümü’nde yüksek lisans eğitimini tamamlayan sanatçı, halen Hacettepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü Resim Bölümü’nde doktorasına devam ediyor.