Furkan Öztekin

Furkan_Öztekin_profil_foto_highres.JPG

Tekirdağ doğumludur.
Tekirdağ’da yaşayıp çalışmaktadır.
 

Eğitim

2016, Dokuz Eylül Üniversitesi,Güzel Sanatlar Fakültesi, Baskı Bölümü, Lisans
 

Furkan Öztekin’in çalışmaları, farklı cinsel kimliklere sahip olan bireylerin toplumla ilişkisine odaklanır. Çalışmaların genelinde bireyin yaratmaya çalıştığı queer dünyanın öznelliği görülür. Savunduğu düşünce biçimlerini ve içinde bulunduğu alanı anti-homofobist bir tavır ile yorumlamayı hedefler.

Sergide yer alan ‘Uzak Bir Gölgede’ serisinde ise 1990’larda LGBT bireylerin yaşadığı ve yaşamak için mücadele ettiği Ülker Sokak ve Pürtelaş Sokağı direniş mekanları olarak işaretler. Bu iki sokağa karşı uygulanan dışlama politikalarını ve toplumda yer edinmiş rant mücadelesini belgeler. Binaların ve sokakların da insanlar gibi birer kimliğe sahip olabileceğini vurgular. Büyük şehirlerin kimlik çeşitliliğine saygı göstermek yerine onları yok edip parçalamayı hedeflediğini gösterir.