İmgeyle

16.01.2016 - 13.02.2016

Sergi, genel olarak günümüzde fotoğraf kavramının ne demek olduğunu araştırıyor, imge ile çalışan sanatçıların gerek hareketli fotoğraf gerek hareketsiz video gibi kavramların da iç içe geçtiği durum içerisinde bu mecranın evrim yolculuğunu nasıl yorumladıklarını sorguluyor.

'An'dan yola çıkarak durağan ve durgun, ve fakat zaman içerisinde yer aldığı için hareket içerisinde ve sonsuz...

Neredeyse o geçişteki kesişme anını yakalamak istercesine, bütün bu kavramlar arası geçişlerin yarattığı imgesel illüzyonu yeniden yorumlamayı, hatta belki tersine çevirmeyi ve lensin öteki tarafından bakabilmeyi, izleyiciye 'neye bakıyoruz’ dan çok 'nasıl bakıyoruz'u sordurmayı amaçlayan bir seçki olarak değerlendirilebilir.

Bu kapsamda, fotoğraf mecrasının kendisini de hali hazırda zaman-odaklı bir araç olarak düşünebiliriz. Diyafram ve poz süresi açısından düşünüldüğünde, zamanın algıya ne kadar müdahale edeceğine dair kararı aynı organik yaklaşımla verir sanatçı.

İmgeyi oluştururken, zaman algısı uzama nasıl etki eder ve imgenin temsili ile sanatçı nasıl başa çıkar? İmge ile nasıl oyunlar oynar, bu süreçte zaman kazanılır mı yoksa zamanı kaybetmeyi tercih ederek mi bir gerçeklik yaratılır? 

Görselliğin ve imgelerin çeşitli yönlerden baskın olduğu ve algımızın sürekli bir nevi işgal atında olduğu bu günlerde, imge kavramının kendi gerçekliğini sorgulayan ve zamanı kullanarak imgenin kendisini yorumlayan bu eserler, zamanın kendisi ile aralarında kendi lisanlarını oluşturmuş ve birbirinden farklı gerçeklikler yaratmışlardır.

Sergide 12 sanatçı yer alıyor;

Begüm Yamanlar’ın birçok katmanı birleştirerek meydana getirdiği ve bir tür üst-gerçeklik yaratarak, imgeleri bu yönde türettiği, izleyiciyi neredeyse doğal bir ışık oyununa maruz bıraktığı işleri, İsmail Eyler’in zamanı manipüle ederek uyguladığı gerçeklik algısını değiştirdiği, heykelvari bir enstalasyona dönüştürdüğü işi sergide yer alacak olan işlerden.

Elena Lyakir’in zamanın izini süren kareleri, Şener Soysal'ın (polaroid serisi), Egemen Tuncer'in bilgisayar ile ürettiği, Fırat Giraygil'in ise hiçbir dijital müdahalede bulunmadan çektiği fotoğrafları, tablovari bir estetikle izleyiciyi şaşırtabiliyor. İrem Sözen'in günlüğü andıran fotoğrafları, Nikolaj Rasmussen’in gerçek-dışı çiçekleri, Işıl Arısoy Kaya’nın zamanda kaybolan renkleri, Erdem Aydın’ın hareketli fotoğrafları ve Can Dağarslanı’nın optik manipülasyonlardan ziyade organik algı değişimlerini açığa çıkaran fotoğrafları imge ve zaman ilişkini irdeler nitelikte.

Sergi, fotoğraf mecrasının görsel ve güncel tanımlamasının ötesinde, imge mecrasının bu şekilde evrilmiş olan kısmına tanıklık etmek istiyor ve izleyicileri zamanda imgeyle bir yolculuğa çıkarıyor...

Sanatçılar: Begüm Yamanlar, İsmail Eğler, Elena Lyakir, Şener Soysal, Egemen Tuncer, Fırat Giraygil, İrem Sözen, Nikolaj Rasmussen, Işıl Arısoy Kaya, Erdem Aydın, Can Dağarslanı, Julie Nymann