Yeni Algı- Beden ve Sınırlar

10.01.2013 - 16.02.02.2013

Kocakaya’nın son dönem çalışmalarını içeren sergi, sanatçının  tepkisel dışavurumlarını kendi bedeni üzerinde kurguladığı durumlara dönüştürmektedir.

Bilincin ön planda olmayı kabul etmemesi sürecinde fiziksel içsel durumları dışa vurma eylemleriyle bazı davranış kalıplarına yöneliriz. Ruhsal ya da fiziksel kaçışın yollarını farklı davranış kalıpları üreterek yeniden bir kimlik inşaası üzerine kurgularız.

Ayrıca kent yaşamı içerisinde artan yalnızlık; şehirdeki kültür farklılıklarının göç kavramıyla birlikte birey üzerinde oluşturduğu yabancılaşma söz konusudur. Birey; aile, toplum ve kendi arasında sıkışıp kalmaktadır. Zaman ve mekanın sürekli değiştiği yaşam koşullarında birey kendi varoluşu ile sürekli bir mücadele halindedir.

Kocakaya’nın çalışmalarında mekanın belirsizliği ekseninde değişkenlik gösteren kimlik kendi varoluş yolunu arayan konumda olarak görselleştirilmiştir. Yüzlerdeki belirsizlik bir bakıma izleyici ile sanatçı arasında kurulacak paylaşımsal ilişkiye dair ipuçları vermektedir.

Sibel Kocakaya’nın resim, fotoğraf ve video çalışmalarından oluşan kişisel sergisi  bireyin içinde bulunduğu durumlar üzerinden ruhsal eylemlerinin ve bedensel tepkilerin dışavurumuna odaklanmıştır. Sanatçı çalışmalarında kendi bedenini model olarak kullanırken yüz ifadelerini de yok ederek kimliksiz yeni bir beden üretmektedir.

Sibel Kocakaya’nın Mixer’de 10 Ocak- 16 Şubat 2013  tarihleri  arasında devam edecek olan “Yeni Algı- Beden ve Sınırlar” adlı sergisi Pazartesi hariç her gün 11:00-19:00 saatleri arasında görülebilir.