Yakınlaşma14.09.2018-20.10.2018

Emre Baykal, Esra Özgüroğlu, Nazlı Erdemirel

Mixer, üç fotoğraf sanatçısını bir araya getirdiği sergide doğa ve zihin arasındaki bağlantıya odaklanır. Doğanın işleyiş biçimini algılamaya çalışırken zihnimiz biz farkında olmadan bu olay örgüsünü farklı devrelerin yardımıyla çözümler. Genel olarak bilinen akıl yürütme sürecinden farklı olarak beynimizdeki bu şaşırtıcı çözümleme yeteneği ‘’örüntü algısı’’ ile ilgilidir. Örüntü, olay ve nesnelerin düzenli bir biçimde birbirini takip ederek gelişmesidir. Yani herhangi bir olay veya şekiller dizisi içerisinde, insan mantığının fark edebileceği bir tekrar ve düzeni ifade etmek için kullanılır.

Bacon’un ‘’Doğa sadece doğanın kurallarına uyularak kontrol altına alınabilir’’ söyleminden yola çıkarsak doğa kurallarını kendi içinde barındırır diyebiliriz. Biz farkında olmadan zihnimiz doğanın örüntü sistemini algılar, matematiksel hesaplar yapıp bazı durumlara karşı bizi uyararak bir içgüdü ile bizi yönlendirir. Böylece, insan zihni doğayı ve olayları tümevarım yöntemiyle yorumlar.

Sergide yer alan sanatçıların işlerine baktığımızda; Emre Baykal farklı canlı gruplarını gözlemleyerek onların davranışlarında ortak bir nokta ve neden arar, her bir kare kendisinden bir önceki ve bir sonraki kare ile bağlantı kurarak bir zincirin halkaları gibi ilerler. Esra Özgüroğlu günlük akış içerisinde farklı zamanlarda fotoğrafladığı görüntülerin birbirlerini anlatan, birbirlerini çoğaltan, hayal üzerinden sessizce birbirlerini tamamlayan etkilerini sorguluyor, Nazlı Erdemirel durağan imgelerden yararlanarak hareketi dondurduğu görüntülerde fotoğrafın dışına çıkıp video aracılığı ile imgenin devamlılığını sürdürmesine odaklanır. Sanatçı anı dondurmanın yanı sıra olmamış ama olabilecek şeylerin hayalini kurma ve aklın görüntüyü tamamlama çabasına yönelik bir yol izler.

Fotoğraf: Nazlı Erdemirel