Devinim Algısı

27.10.2017 - 9.12.2017

Mixer, 27 Ekim-25 Kasım tarihleri arasında foto muhabirliği konusu üzerine sanatçılar Kürşat Bayhan, Çağdaş Erdoğan, Furkan Temir ve Murat Şaka’nın fotoğraf medyumuyla ürettikleri işleri “Devinim Algısı/Sense of Movement” başlıklı sergide bir araya getiriyor. Sergi Türkiye ve dünyanın son bir yılına ışık tutarken, aynı zamanda günümüzde fotoğrafçılık ve haberciliğin kesiştiği ortak alanlara da parmak basıyor.

Fotoğrafın kolay taşınabilir teknoloji ile üretilebilir olmasının ardından foto muhabirliği de zamanla bir meslek haline geldi. Birçok kaynak Roger Fenton’un 1855’te Kırım savaşında çektiği fotoğrafları özellikle savaş fotoğrafçılığı anlamında milat sayıyor. O yıllarda dünyanın her yerinde büyük ekiplerle ve taşınması zor sistemlerle icra edilen bu meslek, 1930’larda Leica ile birlikte fotoğraf makinelerinin gelişimi ve daha kolay taşınabilmesi sayesinde hızla gelişme kaydetti. Teknolojik gelişmelerle birlikte toplumsal ihtiyaçlar da foto muhabirliğine yönelik algıyı her dönem farklı bir şekle büründürmeye devam ediyor. Özellikle son dönemde yeni medya kanallarının artması, fotoğraf dışındaki aktarım araçlarının ön plana çıkması ile habercilik alanında farklı yaklaşımlar ortaya çıkmaya başladı.

Bir yandan günümüzde foto muhabirliği ve sanatsal fotoğraf arasındaki çizgi giderek inceliyor. Sanat müzelerinde ünlü foto muhabirlerin çalışmalarının yer alması da bu konuda tabuların yıkılması için önemli bir adım oldu. Camera Work dergisinin 1913 yılında 42. sayısı için yazdığı giriş metninde Marius de Zayas, ikisi arasındaki farkı şu şekilde açıklıyor:

 ‘…Profesyonel fotoğraf ve artistik fotoğraf arasındaki fark, ilkinde formun nesnel olarak yansıtılmasını ve izleyicinin bundan bir yorum çıkarmasını amaçlarken diğerinde daha önceden oluşturulmuş bir fikri ya da duyguyu aktarmaya yönelik bir çaba olmasındadır… İlkinde fotoğrafçı kendisi dışında olanı aktarırken, ikincisinde kendi içindekini temsil eder…’ . Yeni nesil foto muhabirleri ise kendi tarzlarını ve çizgilerini daha çok bu sanatsal öğeler ile oluşturmaya çalışmaktalar.

Bu sergide yer alacak dört fotoğraf sanatçısı/foto muhabiri gündemdeki konulara değinen işleri ile son zamanların dikkat çeken işlerine imza atmış ve Türkiye’yi uluslararası platformlarda da temsil etmişlerdir.  Sergide aynı zamanda fotoğrafın nesneye bakışını sanatçıların yaklaşımları üzerinden tartışmaya açılması hedeflenmektedir.

Sanatçılar: Kürşat BayhanÇağdaş ErdoğanFurkan Temir and Murat Şaka