Eğitim: Neo-Modern Sanat'tan Post-Modern'e

Tarihler: 13, 20 Şubat, 6, 13 Mart 2018

Sanatın toplum için önemine inanan ve ulaşılabilir sanat kültürünü benimseyen Mixer, eğitim programlarına Şubat ayında devam ediyor. Küratör, eğitmen ve yazar Prof. Dr. Marcus Graf’ın vereceği “Neo-Modern Sanat’tan Post-Modern’e” başlıklı seminer dizisi 2. Dünya Savaşı sonrasında görsel sanatlar alanındaki gelişmelere odaklanıyor. 1945 sonrası soyut eğilimlerden başlayarak, 1970'lerin sonuna kadar sürecek olan seminer, akımların çeşitli kavramsal ve formel karakteristiklerini de inceleyerek, çağımız sanatının yorumlanmasına katkıda bulunmayı hedefliyor.