Training: Neo-Modern to Post-Modern Art with Marcus Graf | 1945 - 1990

Dates: 13, 20 February, 6, 13 March 2018

Sanatın toplum için önemine inanan ve ulaşılabilir sanat kültürünü benimseyen Mixer, eğitim programlarına Şubat ayında devam ediyor. Küratör, eğitmen ve yazar Prof. Dr. Marcus Graf’ın vereceği “Neo-Modern Sanat’tan Post-Modern’e” başlıklı seminer dizisi 2. Dünya Savaşı sonrasında görsel sanatlar alanındaki gelişmelere odaklanıyor. 1945 sonrası soyut eğilimlerden başlayarak, 1970'lerin sonuna kadar sürecek olan seminer, akımların çeşitli kavramsal ve formel karakteristiklerini de inceleyerek, çağımız sanatının yorumlanmasına katkıda bulunmayı hedefliyor.

Mixer, who believes in the importance of art for society and embraces an accessible art culture, continues its training programs in February. From Neo-Modern Art to Post-Modern" by curator, instructor and writer Prof. Dr. Marcus Graf focuses on developments in visual arts after World War II. Starting from the abstract tendencies after 1945, to the end of the 1970s, the seminar aims to contribute to the interpretation of the contemporary art by examining the various conceptual and formal characteristics of that period.